LÖRDAGS ÖPPET 10 – 13 / STOR HÖSTRENSNING AV BEGAGNADE HUSVAGNAR & HUSBILAR